Turundajad on uurinud, kuidas erinevad koeraomanike ja kassiomanike tarbijakäitumine ostuotsuste tegemisel. Kas üldse on teaduslikke seoseid, mis annaks alust tõsikindlale järeldusele, et koerainimesed langetavad ostuotsuse ühe loogika ja kassiinimesed mõne teise väärtuse põhjal?   Journal Of Marketing 2022.a  jaanuarinumbris avaldas Lei Jia, kes on Kenti Riikliku Ülikooli dotsent ehk assisteeriv professor turunduse valdkonnas, koos teistega oma […]

Read More