Oled koera- või kassiinimene? Tarbijakäitumise erinevused

Turundajad on uurinud, kuidas erinevad koeraomanike ja kassiomanike tarbijakäitumine ostuotsuste tegemisel. Kas üldse on teaduslikke seoseid, mis annaks alust tõsikindlale järeldusele, et koerainimesed langetavad ostuotsuse ühe loogika ja kassiinimesed mõne teise väärtuse põhjal?  

Journal Of Marketing 2022.a  jaanuarinumbris avaldas Lei Jia, kes on Kenti Riikliku Ülikooli dotsent ehk assisteeriv professor turunduse valdkonnas, koos teistega oma uurimustööst artikli. 

Selgub, et koeraomanikud on riskialtimad, samas kui kassiomanikud on oma otsustes ettevaatlikumad. Tõeline stereotüüpiline käitumine ju! Uuringud ei näita veel, miks see nii on, kuid seosed on olemas. 

Seetõttu ootavad koeraomanikud toodetelt ja teenustelt pigem reeglina omadusi, mis   

 

Loading

Leave a Comment